Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

whereverimayroam
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viamglistyporanek mglistyporanek
Sponsored post
feedback2020-admin
whereverimayroam
0323 80e0 500
0754 4c87

James Dean photographed by Dennis Stock, 1955.

whereverimayroam
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
whereverimayroam
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaBlindness Blindness
whereverimayroam
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaBlindness Blindness
whereverimayroam
9467 9296 500
whereverimayroam
3040 ec4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna

March 03 2019

whereverimayroam
9865 7e95
Reposted from4777727772 4777727772 viaKciukWzupie KciukWzupie
whereverimayroam
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
whereverimayroam
5349 df31 500
whereverimayroam
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viaBlindness Blindness
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBlindness Blindness

February 07 2019

whereverimayroam
whereverimayroam
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
5877 d522 500
Reposted fromexistential existential viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaalmostlover almostlover
whereverimayroam
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalmostlover almostlover
6447 48f9 500
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...